תנאים והגבלות

תנאים והגבלות Hanukeii

 

אנא קרא את התנאים האלה בזהירות

 

תנאים כלליים אלה מסדירים במפורש את היחסים בין Indicom Europa 2015 sl (חברה שבבעלותה הסימן המסחרי Hanukeii) עם משרד רשום ב- Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, מדריד ועם CIF ESB87341327 וצדדים שלישיים (להלן "משתמשים") שנרשמים כמשתמשים ו / או רוכשים מוצרים דרך החנות המקוונת של האתר. האתר הרשמי של Hanukeii (http://www.hanukei.com", להלן" חנות ").

 

2. חובות המשתמש

2.1 המשתמש מסכים, באופן כללי, להשתמש בחנות, לרכוש את המוצרים ולהשתמש בכל אחד משירותי החנות בשקידה, בהתאם לחוק, מוסר, סדר ציבורי והוראות אלה התנאים הכלליים, ועליך להימנע משימוש בהם בכל דרך העלולה לעכב, לפגוע או לפגוע בתפעול והנאה רגילים של החנות על ידי המשתמשים או העלולים לפגוע או לגרום נזק למוצרים ולזכויות של Hanukeii, ספקיה, משתמשים או באופן כללי של צד שלישי כלשהו.

 

3. מוצרים ומחירים

3.1         Hanukeii שומרת לעצמה את הזכות להחליט, בכל עת, על המוצרים המוצעים למשתמשים דרך החנות. בפרט, אתה רשאי בכל עת להוסיף מוצרים חדשים לאלו המוצעים או כלולים בחנות, מתוך הבנה כי אלא אם כן נקבע אחרת, מוצרים חדשים כאלה יחולו על פי הוראות התנאים הכלליים הללו. כמו כן, היא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק או להקל על גישה ושימוש בכל עת וללא הודעה מוקדמת על סוגים שונים של מוצרים המוצעים בחנות.

 

3.2 המוצרים הכלולים בחנות יתאימו באופן האמין ביותר האפשרי שטכנולוגיית תצוגת האינטרנט מאפשרת למוצרים המוצעים בפועל. מאפייני המוצרים ומחיריהם מופיעים בחנות. המחירים המצוינים בחנות הם ביורו ואינם כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין אחרת.

 

4. נוהל וצורת תשלום המוצרים

4.1 תוך פרק זמן מרבי של עשרים וארבע (24) שעות, Hanukeii ישלח דוא"ל למשתמש המאשר את הרכישה. כתובת דוא"ל זו תקצה קוד סימוכין לרכישה, ותפרט את מאפייני המוצר, מחירו, עלויות המשלוח ופרטי האפשרויות השונות לביצוע תשלום המוצרים ל Hanukeii.

 

4.2 על המשתמש הרוכש מוצר דרך החנות לבצע תשלום באמצעות מערכות התשלום המפורטות במפורש בחנות.

 

4.3         אינדיקום אירופה 2015 sl הוא יגנז את המסמכים האלקטרוניים שבהם החוזה פורמל, וישלח עותק למשתמש לאחר ביצוע הרכישה. החוזה ייעשה בשפה הספרדית.

 

4.4 אישור ההזמנה שנשלח על ידי Hanukeii היא אינה תקפה כחשבונית, אלא רק כהוכחת רכישה. החשבונית המתאימה לה תישלח עם המוצר.

 

5. זכות פריקה

5.1 למשתמש יש זכות ביטול באמצעותה הוא יכול ליצור קשר Hanukeii באמצעות דוא"ל בכתובת הבאה: צור קשר עם hanukei.com ונמנע מהרכישה תוך פרק זמן שלא יעלה על שבעה (7) ימי עסקים, שנספרו מקבלת המוצר. יש לשלוח את המוצר יחד עם גיליון ההחזר שהושלם כדין והעתק של תעודת המסירה או החשבונית, שהושלמו כדין, ועלותו הישירה של החזרת המוצר תישא על ידי קונה המשתמש. ההחזר האמור ייעשה בהתאם להוראות ש Hanukeii הודע למשתמש בתגובה להודעתו על תרגיל הנסיגה. על המשתמש להחזיר את המוצר תוך פרק זמן מקסימאלי של שבעה (7) ימים מיום Hanukeii ציין את צורת השיבה.

 

5.2 המשיכה כרוכה בהחזר הסכום ששולם. לשם כך על הלקוח לציין בגליון ההחזרה את מספר ומחזיק כרטיס האשראי אליו Hanukeii עליך לבצע את התשלום. המונח לתשלום האמור יקבע בחוק.

 

5.3 לא ניתן לממש את זכות הנסיגה כאשר המוצר אינו מוחזר באריזתו המקורית וכאשר המוצר אינו במצב מושלם.

 

6. שירות לקוחות

6.1 לכל אירוע, תביעה או מימוש זכויותיהם, המשתמש רשאי לשלוח דוא"ל לכתובת איש הקשר @ Hanukeii. Com.

 

7. שירות אספקת בית

7.1 היקף המכירות הטריטוריאלי דרך החנות הוא אך ורק לשטח האיחוד האירופי, כך ששירות המשלוחים יהיה רק ​​לאותו שטח. המוצרים שנרכשו דרך החנות יישלחו לכתובת המשלוח שצוינה המשתמש לאחר אימות התשלום, תקופת המסירה המקסימלית היא שלושים (30) ימים שנקבעו כברירת מחדל בחוק.

 

7.2 שירות המסירה של Hanukeii זה מתבצע בשיתוף פעולה עם מפעילי לוגיסטיקה שונים בעלי יוקרה מוכרת. ההזמנות לא יוגשו בתיבות דואר או בבתי מלון או בכתובות לא קבועות אחרות.

 

7.3 עלות המשלוח אינה כלולה במחיר המוצרים. בעת רכישת המוצר, יידע המשתמש את עלות המשלוח המדויקת.

 

8. נכס אינטלקטואלי ותעשייתי

8.1 המשתמש מאשר כי כל מרכיבי החנות וכל אחד מהמוצרים, המידע והחומרים הכלולים בו, המותגים, המבנה, הבחירה, ההזמנה והצגת תוכנם ותוכנות המחשב המשמשות היחסים איתם, מוגנים בזכויות קניין רוחני ותעשייתי של Hanukeii או של צדדים שלישיים, וכי התנאים הכלליים אינם מייחסים לה ביחס לזכויות הקניין התעשייתי והאינטלקטואלי האמורים זכות אחרת מזו המוחשבת באופן ספציפי.

 

8.2 אלא אם כן הוסמך על ידי Hanukeii או לפי העניין על ידי בעלי הצדדים השלישיים של הזכויות המתאימות, או אלא אם הדבר מותר כחוק, המשתמש אינו רשאי לשכפל, לשנות, לשנות, לפרק, מהנדס רוורס, להפיץ, להשכיר, להשאיל, להעמיד לרשותו, או לאפשר גישה ציבורית באמצעות כל צורה של תקשורת ציבורית של כל אחד מהיסודות האמורים בפסקה הקודמת. על המשתמש להשתמש בחומרים, באלמנטים ובמידע אליו הוא ניגש באמצעות השימוש בחנות אך ורק לצרכיו, מה שמאלץ את עצמו לא לבצע, במישרין או בעקיפין, ניצול מסחרי של החומרים, האלמנטים והמידע המתקבלים באמצעות אותו דבר.

 

8.3 על המשתמש להימנע מהתחמקות או מניפולציות מכל התקנים טכניים שהוקמו על ידי Hanukeii או על ידי צדדים שלישיים בחנות.

 

9. הגנת נתונים

9.1 בהתאם לחוק 15/99 LOPD, אנו מודיעים לך כי הנתונים האישיים שלך ומידע אחר המסופק באמצעות טופס ההרשמה, כמו גם מהעסקאות שבוצעו, ייכללו וישמרו בתיק לעיבוד, בבעלות Hanukeii, כל עוד ביטולו אינו מתבקש. הטיפול ייועד לפיתוח וביצוע המכירה, לתשומת לב אישית של המוצרים והשירותים שהיא רוכשת ושיפור הקשב האמור, כמו גם קידום של מוצרים ושירותים משלה ושל אלו של חברות שלישיות הקשורות Hanukeii.

כמו כן, הודיעו לך כי הנתונים שלך יהיו זמינים לחברות הקשורות למטרות שצוינו. Hanukeii היא תטפל בנתונים אלה בסודיות מירבית, בהיותם הנמענים הבלעדיים והבלעדיים שלהם, ולא תעביר מטלות או תקשורת לצדדים שלישיים למעט אלה המצוינים בתקנות הנוכחיות.

המשתמש מאשר באופן מפורש את ההפניה, אפילו באמצעים אלקטרוניים, על ידי Hanukeii והגופים הנ"ל, תקשורת מסחרית ומבצעי קידום מכירות ותחרויות. □ כן, אני מקבל.

 

9.2 המשתמש רשאי בכל עת לממש את זכויות הגישה, התיקון, ההתנגדות או הביטול באמצעות יצירת קשר Hanukeii, בדוא"ל הממוען ליצירת קשר @ Hanukeii.com, צירוף עותק של ה- NIF שלך או מסמך זיהוי חלופי.

9.3. תשובות המסומנות * בטופס ההרשמה הינן חובה. אי התגובה שלך תמנע את ביצוע רכישת המוצרים שנבחרו.

 

10. סיסמאות

10.1       Hanukeii זה יאפשר את השימוש בסיסמאות אישיות למשתמש הרשום ככזה באתר. סיסמאות אלה ישמשו לגישה לשירותים הניתנים דרך האתר. על המשתמש לשמור סיסמאות באחריותו הבלעדית בסודיות המחמירה והמוחלטת ביותר, בהנחה, אם כן, כמה נזקים או השלכות מכל סוג שהם נובעים מהפרה או חשיפת הסוד. מטעמי אבטחה, המשתמש יכול לשנות בכל עת את הסיסמה לגישה טלמטית לשירותים המקושרים לאתר. המשתמש מסכים להודיע Hanukeii מייד כל שימוש לא מורשה בסיסמה שלך, כמו גם גישה של צדדים שלישיים לא מורשים אליו.

 

11. קוקי

11.1       Hanukeii משתמש בעוגיות על מנת לשפר את שירותיו, להקל על הניווט, לשמור על האבטחה, לאמת את זהות המשתמש, להקל על הגישה להעדפות אישיות ולעקוב אחר השימוש שלהם בחנות. קובצי Cookie הם קבצים המותקנים בכונן הקשיח של המחשב או בזיכרון הדפדפן בתיקיה שהוגדרה מראש על ידי מערכת ההפעלה של המחשב כדי לזהות אותך.

 

11.2 אם המשתמש לא מעוניין להתקין קובץ cookie בכונן הקשיח, עליו להגדיר את תוכנית הגלישה באינטרנט כך שלא תקבל אותם. כמו כן, המשתמש רשאי להשמיד באופן חופשי את העוגיות. במקרה שהמשתמש יחליט להשבית קובצי cookie, איכות ומהירות השירות עשויים לרדת ואף, הם יאבדו גישה לחלק מהשירותים המוצעים בחנות.

 

12. משפט תקף ומשפט

על התנאים הכלליים הללו חלות החוק הספרדי. כל מחלוקת הנובעת מהפרשנות או ההוצאה לפועל שעלולה להתעורר ביחס לתוקף, לפרשנות, למימוש או לפיתרון של חוזה זה, תוגש לתחום השיפוט והתחרות של בתי המשפט ובתי הדין בעיר מדריד, תוך ויתור על כל סמכות שיפוט העשויה להתכתב למשתמש, בתנאי שהחקיקה הרלוונטית מאפשרת זאת.