עד 75% הנחה - זמן מוגבל

0

העגלה שלך ריקה

חוזר וזכות הנסיגה

חוזר Hanukeii

 

1. החזר בגין פגמי ייצור.

המשתמש רשאי להחזיר ל- HANUKEII כל מוצר שמציג פגם בייצור. אם ניקח בחשבון את אופי המוצרים החוזים, למשתמש תהיה תקופה של חודש לתקשר איתם האנוקיי חוסר ההתאמה שלהם איתם. אם חורג מהתקופה הזו, המשתמש יניח על עצמו נזק כלשהו.

כדי למסד את ההחזרה, על המשתמש ליצור קשר האנוקיי תוך פרק זמן של חודש, ליצירת קשר לכתובת @ hanukeii .com, מציין את המוצר או המוצרים שיש להחזיר, מצרף תמונה ורשימה מפורטת של הליקויים שנמצאו בו

פעם אחת האנוקיי קיבלה את התקשורת מהמשתמש, היא תודיע לך תוך 3-5 ימי עסקים אם להחזיר את המוצר או לא. במקרה שההחזר יתקיים, האנוקיי זה יציין בפני המשתמש את הדרך לאיסוף או לשלוח המוצר הפגום למשרדיהם / מחסניו.

כל מוצר שיוחזר חייב להיות בלתי מנוצל ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, ובמידת הצורך, תיעוד ורכיבי אביזר מקוריים שהגיעו איתו. אם המשתמש אינו ממשיך בדרך זו, האנוקיי שומרת לעצמה את הזכות לסרב להחזר.

לאחר קבלת המוצר ואימות הליקויים, האנוקיי dará la posibilidad al Usuario de  sustituir el producto por otro de idénticas características, salvo que esta opción resultase objetivamente imposible o desproporcionada para האנוקיי.

במקרה שבשל מחסור במלאי לא ניתן היה לשלוח מוצר אחר עם מאפיינים זהים, המשתמש יכול לבחור לסיים את החוזה (כלומר, החזר הסכומים ששולמו) או לבקש משלוח של דגם אחר אשר המשתמש בוחר מרצונו.

מסירת המוצר עם מאפיינים זהים או עם הדגם החדש בו המשתמש בוחר, לפי הצורך, תיעשה ב 3-5 ימי העסקים הבאים מהיום בו האנוקיי המשתמש יאשר את החלפת המוצר הפגום או משלוח הדגם החדש.

ההחלפה, שליחת דגם חדש או סיום החוזה לא יגרמו הוצאות נוספות עבור המשתמש.   

אם המשתמש מסיים את החוזה, האנוקיי יבצע את ההחזר של כל הסכום ששולם למשתמש עבור רכישת המוצר הפגום.

האנוקיי מודיע למשתמשים כי המונח להחזר הסכומים ששולמו יהיה תלוי בשיטת התשלום שהמשתמש היה משתמש בו בעת רכישת המוצר.

2. נסיגה.

במידה והמשתמש לא יסתפק במוצרים שהתקבלו בהזמנתו, יהיה למשתמש, בהתאם לחוק הכללי להגנה על צרכנים ומשתמשים, תקופה של ארבעה עשר (15) ימים קלנדריים להחזרת הכלל להזמנה או, אם תעדיפו, תוכלו להחזיר את כל המוצרים המרכיבים את ההזמנה הכוללת והכל ללא קנס וללא צורך לציין את הסיבות.

עם זאת, על המשתמש לשאת בעלות הישירה של החזרה ל- האנוקיי, בין אם אתה מחזיר את ההזמנה במלואה ובין אם אתה מחליט להחזיר רק חלק מהמוצרים בהזמנה.

כדי למסד את החזרה, עליך ליצור קשר האנוקיי בכתובת ליצירת קשר @ hanukeii .com, enviando cumplimentado el formulario de desistimiento que se acompaña a los presentes Términos y Condiciones como ANEXO 1. Recibida dicha comunicación, האנוקיי הוא יציין את דרך משלוח ההזמנה למשרדיה או למחסניה.

 

האנוקיי אינה אחראית לחברת השליחויות שמשתמש שוכר כדי להחזיר את ההזמנה. במובן זה, האנוקיי ממליץ למשתמש לדרוש מחברת השליחויות לספק לך הוכחת מסירה לאחר שהבלדר הפקיד את המוצר במשרדי האנוקיי, כך שהמשתמש מודע לכך שהמוצר נשלח כהלכה האנוקייהאנוקיי אינה אחראית לכתובת בה המשתמש שולח את הזמנת ההשבה. זה אמור להיות משרדנו תמיד במקרה של אירופה. אם לא היה לנו אישור משלוח ומשתמש לא הציג קבלת משלוח, האנוקיי לא יהיה אחראי להפסד וזה יהיה המשתמש שיצטרך לתבוע את חברת ההובלה שהתקשרה.

עלויות החזרת ההזמנה (כגון עלויות משלוח באמצעות חברות שליחויות) ישולמו ישירות על ידי המשתמש.

על המוצר לא להיות בשימוש ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, ובמידת הצורך, תיעוד ואלמנטים אביזרים מקוריים שהגיעו איתו. אם המשתמש אינו ממשיך בדרך זו או אם נגרם נזק למוצר, המשתמש מקבל כי המוצר עלול לסבול מפחת או האנוקיי ניתן לסרב להחזרה.

פעם אחת האנוקיי בדוק שההזמנה במצב טוב, האנוקיי ימשיך להחזיר את הסכומים הכוללים ששילמו המשתמש.

אם המשתמש מחליט להחזיר את ההזמנה במלואה, האנוקיי יחזיר למשתמש את כל הסכומים שהוא היה משלם ואם הוא רק היה מחזיר אחד מהמוצרים, רק החלק שתואם לאותם מוצרים יוחזר.

האנוקיי מודיע למשתמשים כי המונח להחזר הסכומים ששולמו יהיה תלוי בשיטת התשלום שהמשתמש היה משתמש בו בעת רכישת המוצר. בכל מקרה, האנוקיי devolverá los importes pagados a la mayor brevedad posible y, en todo caso, dentro de los 14 días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera recibido el producto devuelto.

 

מדיניות החלפת מוצרים

האנוקיי אינו מודה בשינוי בין מוצר שנרכש על ידי המשתמש עבור מוצר אחר המוצע באתר.

במקרה שהמשתמש רוצה לבצע את השינוי במוצר, עליו לממש את זכות המשיכה שלו על אותו דבר שנקבע בסעיף 6.2 ואז לקנות את המוצר החדש שהוא רוצה.