חוזר וזכות הנסיגה

חוזר Hanukeii

 

1. החזר בגין פגמי ייצור.

המשתמש עשוי לחזור אל HANUKEII, כל מוצר שמציג פגם בייצור. אם ניקח בחשבון את אופי המוצרים החוזים, למשתמש תהיה תקופה של חודש לתקשר איתם HANUKEII חוסר ההתאמה שלהם איתם. אם חורג מהתקופה הזו, המשתמש יניח על עצמו נזק כלשהו.

כדי למסד את ההחזרה, על המשתמש ליצור קשר HANUKEII תוך פרק זמן של חודש, ליצירת קשר לכתובת @ hanukeii .com, מציין את המוצר או המוצרים שיש להחזיר, מצרף תמונה ורשימה מפורטת של הליקויים שנמצאו בו

פעם אחת HANUKEII קיבלה את התקשורת מהמשתמש, היא תודיע לך תוך 3-5 ימי עסקים אם להחזיר את המוצר או לא. במקרה שההחזר יתקיים, HANUKEII זה יציין בפני המשתמש את הדרך לאיסוף או לשלוח המוצר הפגום למשרדיהם / מחסניו.

כל מוצר שיוחזר חייב להיות בלתי מנוצל ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, ובמידת הצורך, תיעוד ורכיבי אביזר מקוריים שהגיעו איתו. אם המשתמש אינו ממשיך בדרך זו, HANUKEII שומרת לעצמה את הזכות לסרב להחזר.

לאחר קבלת המוצר ואימות הליקויים, HANUKEII זה ייתן למשתמש אפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר בעל מאפיינים זהים, אלא אם אפשרות זו אינה אפשרית באופן אובייקטיבי או לא פרופורציונלי HANUKEII.

במקרה שבשל מחסור במלאי לא ניתן היה לשלוח מוצר אחר עם מאפיינים זהים, המשתמש יכול לבחור לסיים את החוזה (כלומר, החזר הסכומים ששולמו) או לבקש משלוח של דגם אחר אשר המשתמש בוחר מרצונו.

מסירת המוצר עם מאפיינים זהים או עם הדגם החדש בו המשתמש בוחר, לפי הצורך, תיעשה ב 3-5 ימי העסקים הבאים מהיום בו HANUKEII המשתמש יאשר את החלפת המוצר הפגום או משלוח הדגם החדש.

ההחלפה, שליחת דגם חדש או סיום החוזה לא יגרמו הוצאות נוספות עבור המשתמש.   

אם המשתמש מסיים את החוזה, HANUKEII יבצע את ההחזר של כל הסכום ששולם למשתמש עבור רכישת המוצר הפגום.

HANUKEII מודיע למשתמשים כי המונח להחזר הסכומים ששולמו יהיה תלוי בשיטת התשלום שהמשתמש היה משתמש בו בעת רכישת המוצר.

2. נסיגה.

במידה והמשתמש לא יסתפק במוצרים שהתקבלו בהזמנתו, יהיה למשתמש, בהתאם לחוק הכללי להגנה על צרכנים ומשתמשים, תקופה של ארבעה עשר (15) ימים קלנדריים להחזרת הכלל להזמנה או, אם תעדיפו, תוכלו להחזיר את כל המוצרים המרכיבים את ההזמנה הכוללת והכל ללא קנס וללא צורך לציין את הסיבות.

עם זאת, על המשתמש לשאת בעלות הישירה של החזרה ל- HANUKEII, בין אם אתה מחזיר את ההזמנה במלואה ובין אם אתה מחליט להחזיר רק חלק מהמוצרים בהזמנה.

כדי למסד את החזרה, עליך ליצור קשר HANUKEII בכתובת ליצירת קשר @ hanukeii .com, באמצעות שליחת טופס משיכה מלא שמלווה את התנאים וההגבלות הללו כנספח 1. עם קבלת ההודעה האמורה, HANUKEII הוא יציין את דרך משלוח ההזמנה למשרדיה או למחסניה.

 

HANUKEII אינה אחראית לחברת השליחויות שמשתמש שוכר כדי להחזיר את ההזמנה. במובן זה, HANUKEII ממליץ למשתמש לדרוש מחברת השליחויות לספק לך הוכחת מסירה לאחר שהבלדר הפקיד את המוצר במשרדי HANUKEII, כך שהמשתמש מודע לכך שהמוצר נשלח כהלכה HANUKEIIHANUKEII אינה אחראית לכתובת בה המשתמש שולח את הזמנת ההשבה. זה אמור להיות משרדנו תמיד במקרה של אירופה. אם לא היה לנו אישור משלוח ומשתמש לא הציג קבלת משלוח, HANUKEII לא יהיה אחראי להפסד וזה יהיה המשתמש שיצטרך לתבוע את חברת ההובלה שהתקשרה.

עלויות החזרת ההזמנה (כגון עלויות משלוח באמצעות חברות שליחויות) ישולמו ישירות על ידי המשתמש.

על המוצר לא להיות בשימוש ועם כל התוויות שלו, האריזה שלו, ובמידת הצורך, תיעוד ואלמנטים אביזרים מקוריים שהגיעו איתו. אם המשתמש אינו ממשיך בדרך זו או אם נגרם נזק למוצר, המשתמש מקבל כי המוצר עלול לסבול מפחת או HANUKEII ניתן לסרב להחזרה.

פעם אחת HANUKEII בדוק שההזמנה במצב טוב, HANUKEII ימשיך להחזיר את הסכומים הכוללים ששילמו המשתמש.

אם המשתמש מחליט להחזיר את ההזמנה במלואה, HANUKEII יחזיר למשתמש את כל הסכומים שהוא היה משלם ואם הוא רק היה מחזיר אחד מהמוצרים, רק החלק שתואם לאותם מוצרים יוחזר.

HANUKEII מודיע למשתמשים כי המונח להחזר הסכומים ששולמו יהיה תלוי בשיטת התשלום שהמשתמש היה משתמש בו בעת רכישת המוצר. בכל מקרה, HANUKEII יחזיר את הסכומים ששולמו בהקדם האפשרי, ובכל מקרה, בתוך 14 ימים קלנדריים שלאחר מועד קבלת המוצר שהוחזר.

 

מדיניות החלפת מוצרים

HANUKEII אינו מודה בשינוי בין מוצר שנרכש על ידי המשתמש עבור מוצר אחר המוצע באתר.

במקרה שהמשתמש רוצה לבצע את השינוי במוצר, עליו לממש את זכות המשיכה שלו על אותו דבר שנקבע בסעיף 6.2 ואז לקנות את המוצר החדש שהוא רוצה.